Добре дошли в сайта на Агенцията за ядрено регулиране


Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.

Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.

Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

 

Действия към документ
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експертиза на избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на КСК във връзка с удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” 14.10.2014
АЯР обявява конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел “Аварийно планиране и готовност” 13.10.2014
Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на АЯР" 06.10.2014
Провеждане на процедура по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с обект на поръчката: “Текущ ремонт на работни помещения в административната сграда на АЯР с рег. № 9034201 30.09.2014
More…