Достъпност

Размер на текста:

Този сайт използва Open Source Content Management System Plone и е проектиран в съгласие с препоръките за достъпност към уеб съдържание ( WCAG v1.0). Ако нещо на сайта, свързано с достъпността не отговаря на стандарта, моля информирайте Администратора на сайта.

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп ви позволяват навигация в сайта използвайки клавиатурата.

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки на клавишите за достъп, близки с препоръчваните по света. Те са:

  • 1 Начална страница
  • 2 Прескочи до основния текст
  • 3 Карта на сайта
  • 4 Фокус върху полето за търсене
  • 5 Разширено търсене
  • 6 Навигационно дърво
  • 9 Обратна връзка
  • 0 Информация за клавиши за достъп