zopeadmin

Ново съдържание, създадено от този потребител

Страница
Измерване на гама-фона от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика 10.12.2009
Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ 13.11.2013
Бюлетин за гама-фона 21.11.2008
Свободни позиции 04.11.2013
Публични регистри 30.10.2008
Файл
sebra-january-2019.xls 16.01.2019
РЕГИСТЪР-УВЕДОМЛЕНИЯ - 11.01.2019.pdf 14.01.2019
РЕГИСТЪР УДОСТОВЕРЕНИЯ - 10.01.2019.pdf 14.01.2019
BUDJET_2019.pdf 09.01.2019
B1_2018_12_4600.pdf 09.01.2019
Папка
Заявления 16.12.2008
Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 30.10.2008
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Декларации на служител на АЯР по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ 29.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията 03.01.2018
Изображение
web_1.JPG 17.01.2019
npk_beta-dc-110.jpg 11.01.2019
web_ready.JPG 05.12.2018
web_ready.JPG 17.10.2018
web_ready.JPG 16.10.2018
Голяма папка
Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 19.12.2018
Антикорупция 22.03.2018
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 06.02.2018
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 07.02.2017
Международни конференции 03.11.2016
Връзка
Публични регистри 25.04.2018
Филип Профил на Купувача 01.02.2017
Новина
АЯР отчете дейността си за 2018 година пред обществеността 17.01.2019
В ОИЯИ е получен първият сноп ускорени тежки йони 11.01.2019
Пресконференция на АЯР 14.01.2019
Делегация на Гръцкия регулиращ орган посети АЯР 07.12.2018
Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания 07.12.2018
Collection
Новини 21.11.2008
Актуално 20.01.2009
Събития в ядрени съоръжения 19.12.2008
Информация за аварията в АЕЦ в Япония 21.03.2011
Новини - архив 21.11.2008
ijl_event
Открит детайл, съдържащ Th-232, в товарен автомобил със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.06.2018
Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 13.11.2017
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.11.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 26.10.2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна 06.07.2017
npp_event
Пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя от първи контур. 27.11.2018
Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 5-ти блок 08.11.2018
Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок 29.06.2018
Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 6-ти блок 05.11.2018
Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система 04.07.2017
Payments
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Цялото съдържание създадено от zopeadmin...