zopeadmin

Ново съдържание, създадено от този потребител

Страница
АЕЦ Белене 22.12.2008
Публични регистри 30.10.2008
Измерване на гама-фона от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика 10.12.2009
Бюлетин за гама-фона 21.11.2008
Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ 13.11.2013
Файл
РЕГИСТЪР-УДОСТОВЕРЕНИЯ-16.08.2018.pdf 17.08.2018
РЕГИСТЪР-УВЕДОМЛЕНИЯ-16.08.2018.pdf 17.08.2018
sebra-august-2018.xls 17.08.2018
Anketen_list_za_vremenno_syhranqvane12.doc 13.08.2018
Aktualiziran_anketen_list_1.doc 13.08.2018
Папка
Заявления 16.12.2008
Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 30.10.2008
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Декларации на служител на АЯР по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ 29.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията 03.01.2018
Изображение
fvwf.gif 16.07.2018
fvwf.gif 16.07.2018
das.png 16.07.2018
das.png 16.07.2018
licenzii-pri5.jpg 15.07.2018
Голяма папка
Антикорупция 22.03.2018
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 06.02.2018
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 07.02.2017
Международни конференции 03.11.2016
Събития в ядрени съоръжения 21.11.2008
Връзка
Публични регистри 25.04.2018
Филип Профил на Купувача 01.02.2017
Новина
Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения 26.07.2018
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения 16.07.2018
Агенцията за ядрено регулиране е домакин на обучение за регулаторни инспекции по време на експлоатация на АЕЦ 10.07.2018
Заместник-генералният директор на МААЕ Хуан Карлос Лентихо проведе работна среща в АЯР 06.07.2018
Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения 23.05.2018
Collection
Новини 21.11.2008
Актуално 20.01.2009
Събития в ядрени съоръжения 19.12.2008
Информация за аварията в АЕЦ в Япония 21.03.2011
Новини - архив 21.11.2008
ijl_event
Открит детайл, съдържащ Th-232, в товарен автомобил със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.06.2018
Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 13.11.2017
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.11.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 26.10.2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна 06.07.2017
npp_event
Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок 29.06.2018
Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система 04.07.2017
Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-и блок 25.04.2017
Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата за управление и защита 24.02.2017
Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене 12.05.2016
Payments
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Цялото съдържание създадено от zopeadmin...