zopeadmin

Ново съдържание, създадено от този потребител

Страница
Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения 21.05.2018
Наредби 03.12.2008
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 06.02.2018
Указания и процедури 15.12.2008
Указания за водене на отчет и контрол и за инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения 21.05.2018
Файл
form-invent-zakriti.xlsx 21.05.2018
form-invent-otkriti.xlsx 21.05.2018
form-invent-generators.xlsx 21.05.2018
form-highactive.xlsx 21.05.2018
NAREDBA_za_reda_za_izdavane_na_licenzii_i_razreseniq_za_bezopasno_izpolzvane_na_qdrenata_energiq.rtf 21.05.2018
Папка
Публични регистри 25.04.2018
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Декларации на служител на АЯР по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ 29.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията 03.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие. 18.08.2017
Изображение
dsa.jpg 17.05.2018
medal-atomekspo.JPG 15.05.2018
group photo-edit.JPG 15.05.2018
P1160548.JPG 24.04.2018
P1160522.JPG 06.03.2018
Голяма папка
АНТИКОРУПЦИЯ 22.03.2018
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 06.02.2018
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 07.02.2017
Международни конференции 03.11.2016
Събития в ядрени съоръжения 21.11.2008
Връзка
Публични регистри 25.04.2018
Филип Профил на Купувача 01.02.2017
Новина
АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ 17.05.2018
Председателят на АЯР награден с медал „За принос в международното сътрудничество“ по време на „Атомекспо 2018“ 15.05.2018
В АЯР започна международен семинар за използване на степенуван подход в инспекционната дейност 15.05.2018
Дни на ОИЯИ в България 15.05.2018
В АЯР ЗАПОЧНА СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЯДРЕНИТЕ ЗНАНИЯ 24.04.2018
Collection
Новини 21.11.2008
Актуално 20.01.2009
Събития в ядрени съоръжения 19.12.2008
Информация за аварията в АЕЦ в Япония 21.03.2011
Новини - архив 21.11.2008
ijl_event
Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 13.11.2017
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.11.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 26.10.2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна 06.07.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен автомобил със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 19.06.2017
npp_event
Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система 04.07.2017
Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-и блок 25.04.2017
Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата за управление и защита 24.02.2017
Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене 12.05.2016
Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност на 5-и блок 12.02.2016
Payments
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Цялото съдържание създадено от zopeadmin...