zopeadmin

Ново съдържание, създадено от този потребител

Страница
Измерване на гама-фона от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика 10.12.2009
Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ 13.11.2013
Бюлетин за гама-фона 21.11.2008
Достъп до информация 15.01.2009
Годишни отчети по ЗДОИ 23.02.2018
Файл
Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. 22.02.2018
NAREDBA_za_radiacionna_zasita.pdf 21.02.2018
Register_AECManagment_arhiv.pdf 21.02.2018
register_nfmanagment.pdf 21.02.2018
sebra-february-2018.xls 21.02.2018
Папка
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Декларации на служител на АЯР по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ 29.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията 03.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие. 18.08.2017
Обществени консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия 18.08.2017
Изображение
P1160488.JPG 21.12.2017
vrachvane.JPG 03.11.2017
vrachvane.JPG 03.11.2017
New Image-Niki-1-1.jpg 19.09.2017
New Image-marina-5.JPG 19.09.2017
Голяма папка
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 06.02.2018
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 07.02.2017
Международни конференции 03.11.2016
Събития в ядрени съоръжения 21.11.2008
Събития с радиоактивни източници 21.11.2008
Връзка
Филип Профил на Купувача 01.02.2017
Новина
Заповед за продажба на движима вещ-частна държавна собственост 13.02.2018
Нова наредба за радиационна защита 12.02.2018
Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021 08.02.2018
АЯР представи дейността си за 2017 година пред обществеността 17.01.2018
Пресконференция в АЯР 12.01.2018
Collection
Новини 21.11.2008
Актуално 20.01.2009
Събития в ядрени съоръжения 19.12.2008
Информация за аварията в АЕЦ в Япония 21.03.2011
Новини - архив 21.11.2008
ijl_event
Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 13.11.2017
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.11.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 26.10.2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна 06.07.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен автомобил със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 19.06.2017
npp_event
Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система 04.07.2017
Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-и блок 25.04.2017
Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата за управление и защита 24.02.2017
Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене 12.05.2016
Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност на 5-и блок 12.02.2016
Payments
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Цялото съдържание създадено от zopeadmin...