zopeadmin

Ново съдържание, създадено от този потребител

Страница
Измерване на гама-фона от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика 10.12.2009
Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ 13.11.2013
Бюлетин за гама-фона 21.11.2008
Анкетни листа 16.12.2008
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 12.02.2018
Файл
anketen-list-za-izdavane-na-licenziq-za-deinost-s-iztochnici-na-ionizirasti-lachenia-1.doc 12.10.2018
B1_2018_09_4600.pdf 11.10.2018
sebra-october-2018.xls 11.10.2018
sebra-september-2018.xls 27.09.2018
DOKLAD 2017_web.pdf 21.09.2018
Папка
Заявления 16.12.2008
Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 30.10.2008
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Декларации на служител на АЯР по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ 29.01.2018
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията 03.01.2018
Изображение
bulgaria_web_2.jpg 01.10.2018
bulgaria_web_2.jpg 28.09.2018
bulgaria_WEB_5.jpg 28.09.2018
bulgaria_web_4.JPG 28.09.2018
bulgaria_WEB_3.jpg 28.09.2018
Голяма папка
Антикорупция 22.03.2018
Регистрация на дейности по чл. 56, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 06.02.2018
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 07.02.2017
Международни конференции 03.11.2016
Събития в ядрени съоръжения 21.11.2008
Връзка
Публични регистри 25.04.2018
Филип Профил на Купувача 01.02.2017
Новина
Проведени срещи на представителите на АЯР в рамките на 62-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия 28.09.2018
62 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия 19.09.2018
Ръководството на АЯР се срещна с представители на Китайската национална енергийна администрация 30.08.2018
Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на "Гитава" ООД 29.08.2018
Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения 26.07.2018
Collection
Новини 21.11.2008
Актуално 20.01.2009
Събития в ядрени съоръжения 19.12.2008
Информация за аварията в АЕЦ в Япония 21.03.2011
Новини - архив 21.11.2008
ijl_event
Открит детайл, съдържащ Th-232, в товарен автомобил със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.06.2018
Открито замърсяване с кобалт-60 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 13.11.2017
Регистрирано радиоактивно замърсяване с радий-226 във вагон със скрап на входа на “Стомана Индъстри”-АД 07.11.2017
Намерен радиоактивен източник в товарен вагон със скрап в “Стомана Индъстри”-АД 26.10.2017
Неправомерно съхраняване на гама-дефектоскоп в жилищен блок във Варна 06.07.2017
npp_event
Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок 29.06.2018
Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система 04.07.2017
Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-и блок 25.04.2017
Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата за управление и защита 24.02.2017
Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене 12.05.2016
Payments
Месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на АЯР 21.02.2017
Цялото съдържание създадено от zopeadmin...