Вие сте тук: Начало За нас Административно обслужване

Административно обслужване

ХАРТА НА КЛИЕНТА  (189KB) PDF file

ЕТИЧЕН КОДЕКС (301KB) PDF file

ИНСТРУКЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (232KB) PDF file

 


РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО

9:00 - 17:30

Съгласно Наредба за административното обслужване, чл. 10, ал. 4 в случаите, когато в служебните помещения има потребители на административните услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


 

Действия към документ