Вие сте тук: Начало За нас Функции и структура Отдел “Безопасна експлоатация на АЕЦ”

Отдел “Безопасна експлоатация на АЕЦ”

Отдел “Безопасна експлоатация на АЕЦ”:

-планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на ядрени централи;
-анализира събития в ядрени съоръжения, експлоатационни данни и показатели;
-участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за ядрена безопасност;
-предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани е оценка на ядрената безопасност;
-участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
-участва в аварийния екип на АЯР за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
-проверява техническото състояние и изпълнението на графиците за периодични изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
-организира контрола по провеждане на експлоатационния безразрушителен контрол на метала на тръбопроводите и оборудването, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
-контролира изпълнението на ремонтните дейности, които имат отношение към ядрената безопасност и радиационната зашита;
-участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
-поддържа база от данни за аварийни събития, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита.

Действия към документ