ст.н.с. д-р Лъчезар Костов

Председател на Агенцията за ядрено регулиране

kostov.jpgРоден е на 11.10.1953 г. в София.

Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов е назначен за председател на Агенцията за ядрено регулиране с решение на правителството от 4 юли 2013 година.

От м. януари 2006 до този момент той бе заместник-председател на АЯР.

От 1978 година работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките, където последователно заема длъжностите физик, научен сътрудник, старши научен сътрудник. През периода януари 1979 – август 1982 е гост-изследовател в Централния институт за ядрени изследвания Росендорф на Академия на Науките на Германската Демократична Република. От август 1996 до март 1997 е Председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.

Участва и ръководи различни изследователски проекти в областта на експерименталните изследвания на ядрената структура. Резултатите са публикувани в повече от 50 оригинални научни статии в Nuclear Physics A, Zeitschrift fuer Physik, Nuclear Instruments and Methods и др. Ръководи серия проекти с приложно значение за изследване на естествената радиоактивност, оценка на степента на радиоактивно замърсяване на засегнати терени и програми за възстановяването им, влиянието на аварията в Чернобил върху територията на България и др.

През 1978 година завършва специалност "Атомна физика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1984 година защищава дисертация в областта на експерименталната ядрена физика и получава научната степен д-р.

Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов е почетен доктор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и Почетен член на Съюза на физиците в България. Той е и представител на Република България в Комитета на Пълномощните представители на страните-членки в ОИЯИ – Дубна, Русия.

 

E-mail: L.Kostov@bnra.bg

 

Действия към документ