Алексей Алексиев

Заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране

alexiev.jpgГ-н Алексей Алексиев е определен за заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране с решение на Министерски съвет от 19 септември 2013 година.

В АЯР е от края на 2010 г. като началник на отдел “Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци”.

Преди това е работил в АЕЦ "Козлодуй" и Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци".

Професионалната му кариера започва през 1983 г. в атомната централа, като химик в сектор “Радиохимия”. От 1990 до 2005 г. е заемал длъжностите ръководител на сектор “Радиохимия”, ръководител на направление “Безопасност”, на направление “Контрол” и ръководител на управление “РАО и ОЯГ”. От 2005 г. до 2010 г. е директор на специализираното поделение “РАО- Козлодуй” на ДП РАО.

Завършил е Химическия факултет на СУ  “Св. Климент Охридски”.

Действия към документ