инж. Борислав Станимиров

Заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране

stanimirov.jpgРоден е на 01.04.1955 г.

Инж. Борислав Станимиров е назначен за заместник председател на регулиращия орган по ядрена безопасност и радиационна защита с решение на правителството през ноември 2001 г.

Преди назначаването му за зам. председател на АЯР, Борислав Станимиров е работил в продължение на 6 години в АЕЦ “Козлодуй, като старши инженер оператор на реакторите на 3 и 4 блок. От 1988 г. работи в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. Като експерт и инспектор по ядрена безопасност се занимава с контрол на безопасността на блокове 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”., включително с лицензиране на дейностите по изпълнение на програмите за повишаване на безопасността на блоковете. Последната му длъжност в КИАЕМЦ е началник отдел “Безопасна експлоатация на АЕЦ” .

Завършил е през 1982 г. Енерго-машиностроителния факултет на Техническия университет-София, специалност “Топло и ядрена енергетика”.

Инж. Станимиров е член на Европейската група на регулаторите по ядрена безопасност.

Действия към документ