Вие сте тук: Начало Аварийна готовност Бюлетин за гама-фона Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ дава информация за гама-фона в реално време. Изграждането на „Катрин“ системата започва през 2009 г. в изпълнение на разпоредбите на чл.15 от „Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения“.

Към настоящия момент системата се състои от 24 Локални измервателни станции (ЛИС) на територията на цялата страна.

 

Данни за състоянието на радиационния гама-фон от системата “Катрин” (µSv/h) в 30 km зона за аварийно планиране на АЕЦ “Козлодуй” към 11:00 ч. на 11.12.2018 г. за изминалите 24 часа.

npp-epz.pngСтанцияµSv/h
Бутан0.10
Вълчедръм0.08
Гложене0.07
Златия0.08
Козлодуй0.10
Мизия0.08
Михайлово0.12
Оряхово0.09
Селановци0.09
Станево0.10
Търнава0.13
Хайредин0.12
Хърлец0.09

 

Данни за състоянието на радиационния гама-фон от системата “Катрин” (µSv/h) на територията на София
към 11:00 ч. на 11.12.2018 г. за изминалите 24 часа.

sofia_map.pngСтанцияµSv/h
АЯР, Сф0.14
ул. Бенковски, Сф0.19
ОА Витоша0.12
ОА Кремиковци0.15
ОА Нови Искър0.14
ОА Панчарево0.14
ОА Банкя0.12
Действия към документ