Вие сте тук: Начало Аварийна готовност Бюлетин за гама-фона Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“

Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“ дава информация за гама-фона в реално време. Изграждането на „Катрин“ системата започва през 2009 г. в изпълнение на разпоредбите на чл.15 от „Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения“.

Към настоящия момент системата се състои от 24 Локални измервателни станции (ЛИС) на територията на цялата страна.

 

Данни за състоянието на радиационния гама-фон от системата “Катрин” (µSv/h) в 30 km зона за аварийно планиране на АЕЦ “Козлодуй” към 11:00 ч. на 17.07.2019 г. за изминалите 24 часа.

npp-epz.png Станция µSv/h
Бутан 0.10
Вълчедръм 0.08
Гложене 0.07
Златия 0.08
Козлодуй 0.10
Мизия 0.07
Михайлово 0.12
Оряхово 0.09
Селановци 0.09
Станево 0.10
Търнава 0.13
Хайредин 0.11
Хърлец 0.09

 

Данни за състоянието на радиационния гама-фон от системата “Катрин” (µSv/h) на територията на София
към 11:00 ч. на 17.07.2019 г. за изминалите 24 часа.

sofia_map.png Станция µSv/h
АЯР, Сф 0.14
Министерство на енергетиката 0.15
ул. Бенковски, Сф 0.19
ОА Витоша 0.12
ОА Кремиковци 0.15
ОА Нови Искър 0.10
ОА Панчарево 0.13
 Банкя0.12
Действия към документ