Бюлетин за гама-фона

В Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от 5 ведомства:

Резултатите от измерванията се обобщават в АЯР. Данните от последните 24 часа показват, че стойностите на гама-фона в България са в границите на естествените вариации на този показател, характерни за съответните райони.

 

Извадка от осреднените стойности на гама-фон в страната към 11:00 ч. на 17.07.2019 г. за изминалите 24 часа. За територията на Република България естественият радиационен гама-фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h.

 

 bgmap_nra.png  станция µSv/h
 София 0.14
 Варна -
 Пловдив -
 Плевен 0.09
 Русе 0.10
 Велико Търново 0.09
 вр. Петрохан 0.10
 н. Емине -
 Оряхово 0.08
 Козлодуй 0.09
 Нови хан 0.11
 Монтана -
 Банско* 0.17
 Елин Пелин* 0.13
 Лом* 0.13

 

* Стойностите са от АИСРМ "Катрин".

Действия към документ