АЕЦ Белене

Belene2.jpgОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

   През април 2005 г. Министерски съвет взе решение за изграждане на нова ядрена мощност на площадка „Белене“. Решението определя изграждането на АЕЦ с максимална ел. мощност 2000 MW на базата на реактор с вода под налягане.

Допълнителна информация за проекта на АЕЦ Белене (изтеглете видеото в avi формат):

   През март 2012 г. Министерският съвет прие решение, с което се отменят всички предишни решения, свързани с изграждането на ядрена централа АЕЦ “Белене”. С приемането на това решение са прекратени по - нататъшните действия, свързани с осъществяване на проекта "Белене", включително дейностите по лицензиране на проекта.

АКТУАЛЕН СТАТУС
   На 29.06.2018 г. Министерски съвет прие решение, с което се отменя решението от март 2012 г. за прекратяват на по - нататъшните действия, свързани с осъществяване на проекта "Белене" и се възлага на Министъра на енергетиката да възобнови дейностите по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене", съвместно със стратегически инвеститор. Това решение на правителството е във връзка с взетото на 07.06.2018 г. от Народното събрание на Република България решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“. Очаква се енергийният министър да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване, както и да предложи възможност за структуриране на проекта.
   С отмяната на решението на МС от март 2012 г. отпада причината за прекратяването на лицензионният процес на проекта и той може да бъде възобновен по искане на лицензианта.

 

Действия към документ