Пети блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-1000 модел В-320 с три независими канала за системите за безопасност
  • Въвеждане в експлоатация: Ноември 1987 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 5303/06.11.2017 г., със срок на валидност 10 години. Обхват – експлоатация на блока съгласно условията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: Експлоатация в рамките на 26-та горивна кампания.

 

Действия към документ