Шести блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-1000 модел В-320 с три независими канала за системите за безопасност
  • Въвеждане в експлоатация: Август 1991 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 03001/02.10.2009 г., със срок на валидност до 02.10.2019 г. Обхват – експлоатация на блока съгласно условията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: Експлоатация в рамките на 24-та горивна кампания.

 

Действия към документ