Вие сте тук: Начало Ядрени съоръжения АЕЦ Козлодуй Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво

  • Технология на съхраняване:  система с използване на контейнери тип CONSTOR 440/84 с въздушно охлаждане чрез естествена конвекция. Капацитет на контейнерите – 84 касети.
  • Въвеждане в експлоатация: 2016 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия „Е”, №5016/28.01.2016 г., със срок на валидност десет години. Обхват – манипулиране и съхранение на отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй” с използване на технология „сухо съхранение“ в съответствие с изискванията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: В хранилището се съхраняват 15 броя контейнери  тип CONSTOR 440/84 с отработено ядрено гориво от блоковете с реактори ВВЕР-440.

 

Действия към документ