Вие сте тук: Начало Ядрени съоръжения АЕЦ Козлодуй Хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ)

Хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ)

  • Въвеждане в експлоатация: 1990 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, №04441/25.06.2014 г., със срок на валидност десет години. Обхват – манипулиране и съхраняване на отработеното ядрено гориво от блоковете на АЕЦ “Козлодуй”, в съответствие изискванията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: В хранилището се съхранява отработено ядрено гориво от блоковете ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Степента на запълване на ХОГ позволява нормалната експлоатация на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”.

 

Действия към документ