Вие сте тук: Начало Ядрени съоръжения Събития в ядрени съоръжения Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 6-ти блок

Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 6-ти блок

05 ноември 2018 г.

 

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дата: 01.11.2018 г. Час:13:18

Наименование на събитието: Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 6-ти блок

Кратко описание:

На 01.11.2018 г. 6-ти блок работи на номинална мощност. При провеждане на функционални изпитвания е установено повишаване на температурата на един от лагерите на помпа за аварийно подхранване на парогенераторите. Помпата е изведена от режим на готовност за установяване на причината за повишаване на температурата.

В съответствие с изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока е потвърдена работоспособността на другите два канала на системата. В 14:15 ч. е установено, че причината е осево изместване на муфата, свързваща валовете на електродвигателя и на помпата. След отстраняване на дефекта в 16:06 ч. помпата е изпробвана успешно и въведена в режим на готовност.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация.Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Назначена е комисия за анализ на събитието.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0
Без значимост за безопасността
 

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

 

Действия към документ