Вие сте тук: Начало Ядрени съоръжения Събития в ядрени съоръжения Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 5-ти блок

Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 5-ти блок

08 ноември 2018 г.

 

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дата: 06.11.2018 г. Час:09:08

Наименование на събитието: Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 5-ти блок

Кратко описание:

На 06.11.2018 г. 5-ти блок работи на номинална мощност. При извършване на периодични функционални изпитвания на първи канал от системите за безопасност е установен пропуск от холендер на тръбопровод за техническа вода, охлаждаща един от лагерите на електродвигателя на помпа за аварийно подхранване на парогенераторите. Помпата е изведена от режим на готовност за отстраняване на дефекта.

В съответствие с изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока е потвърдена работоспособността на другите два канала на системата.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности помпата е успешно изпробвана и в 15:57 ч. е въведена в режим на готовност.


Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
Назначена е комисия за анализ на събитието.

 

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0
Без значимост за безопасността
 

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

 

Действия към документ