Вие сте тук: Начало Ядрени съоръжения Събития в ядрени съоръжения Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок

Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок

29 юни 2018 г.

 

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дата: 28.06.2018 г. Час: 09:55

Наименование на събитието: Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок

Кратко описание:

На 28.06.2018 г. 6-ти блок работи на номинална мощност. Извършва се планово изпробване на автоматичен стъпаловиден пуск (АСП) в трети канал от системите за безопасност (СБ). В 09:55 ч. при изпълнение на изпитванията, след нормалното включване в работа на дизел-генератора, прекъсвачът му към секция надеждно електрозахранване не включва и не стартира програмата за АСП. При извършената проверка е установено, че причината за отказа е механична неизправност на прекъсвача. След подмяната на прекъсвача с резервен изпробването на АСП в трети канал от СБ е завършено успешно.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
Назначена е комисия за анализ на събитието.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0
Без значимост за безопасността
 

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

 

Действия към документ