Вие сте тук: Начало Ядрени съоръжения Събития в ядрени съоръжения Пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя от първи контур.

Пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя от първи контур.

27 ноември 2018 г.

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дата: 25.11.2018 г. Час: 12:05

Наименование на събитието: Пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя от първи контур.

Кратко описание:

На 25.11.2018 г. 5-ти блок работи на номинална мощност. В 12:05 ч. по време на запълване на филтър от системата за очистване на топлоносителя на първи контур е установен пропуск на топлоносител от байпасен тръбопровод ф18х2,5 преди арматурата на вход на филтъра, служещ за запълване на системата. В 12:36 ч. пропускът е изолиран и са предприети действия за възстановяване на тръбопровода. Дефектът е отстранен в 18:00 ч. и е извършен последващ металографски контрол. В 18:30 ч. е възстановено щатното състояние на системата за очистване на топлоносителя на първи контур.
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.
Назначена е комисия за анализ на събитието.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС: Под скалата/Ниво 0
Без значимост за безопасността

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.           

Действия към документ