Събития в ядрени съоръжения - архив

Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система
4 Юли 2017 г.
Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-и блок
25 Април 2017
Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата за управление и защита
24 февруари 2017
Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене
12 май 2016
Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност на 5-и блок
12 февруари 2016
Отказ на помпа за аварийно разхлаждане на активната зона при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 5-и блок
6 януари 2016
Сработване на аварийна защита на реактора по време на изпитвания на турбогенератора на 6-и блок
23 октомври 2015
Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност
16 октомври 2015
Временно нарушаване на охлаждането на басейна за отлежаване на касетите на 6-и блок
14 септември 2015
Задимяване на помещение в цех за преработване на РАО
1 юли 2015
Отказ на помпа за аварийно разхлаждане при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 5-и блок
17 март 2015
Изключване на турбогенератора на 5-и блок от електроенергийната система
9 февруари 2015
Намаляване на мощността на 6-и блок
8 януари 2015 г.
Изключване на турбогенератора на блок 6 от електроенергийната система
5 януари 2015
Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-ти блок
23 април 2014 г.
Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подаване на подхранваща вода в парогенераторите
14 април 2014, АЕЦ Козлодуй
Задимяване на помещение на линия за преработка на твърди РАО
28 февруари 2014, ДП “РАО“
Изключване на 5 блок от електроенергийната система
21 декември 2013, АЕЦ Козлодуй
Задействане на аварийната защита на реактора на 6 блок
31 октомври 2013, АЕЦ Козлодуй
Изключване на 6 блок от електроенергийната система за отстраняване на пропуск от дренажен тръбопровод на турбината
28 октомври 2013, АЕЦ Козлодуй
Действия към документ