Втори блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-440, модел В-230.
  • Въвеждане в експлоатация: Ноември 1975 г.
  • Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2002 г.
  • Лицензия за извеждане от експлоатация: Серия “ИЕ”, № 4651/14.11.2014 г., със срок на валидност до 14.11.2024 г.
  • Обхват – Конструкции, системи и компоненти на ядреното съоръжение и площадката на ядреното съоръжение.
  • Разрешени основни дейности – дезактивация и демонтиране на конструкции, системи и компоненти, управление на материалите и радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация.

 

Действия към документ