Национално хранилище за радиоактивни отпадъци

 Съоръжението е предназначено за погребване на генерираните в страната кондиционирани краткоживеещи ниско- и средноактивни РАО от ядрените съоръжения и ядрените приложения. Предвижда се хранилището да бъде повърхностно многобариерно инженерно съоръжение, модулен тип.

Разрешителен режим:
Разрешение за строителство на ядрено съоръжение № СТ 4296/05.05.2017 г. със срок на валидност до 05.05.2024 г.

Текущо състояние:
Изпълняват се строителни дейности в съответствие с условията на разрешението.

 

Действия към документ