Козлодуй

Първоначален преглед на безопасността на АЕЦ "Козлодуй" в светлината на събитията във Фукушима (121KB) PDF file

Европейски "Стрес-тестове" - Национален доклад за напредъка на България (688KB) PDF file

Европейски "Стрес-тестове" за ядрени електроцентрали - Национален доклад на България (3.66MB) PDF file

Стрес-тестове извършени в европейските ядрени централи - Доклад от партньорска проверка на България (490KB) PDF file

Стрес-тестове и партньорски проверки - Обща декларация на ENSREG и Европейската комисия (110KB) PDF file

План за действие на ENSREG (925KB) PDF file

Доклада на Европейската комисия до Съвета на Европейския съюз и Европарламента за оценка на риска и безопасността на атомните централи (стрес-тест) в Европейския съюз (английски език) (114KB) PDF file

Техническо резюме за изпълнение на стрес-тестовете на АЕЦ, намиращи се на територията на ЕС (английски език) (335KB) PDF file

Национален план за действие на Република България след стрес-тестовете (707 KB) PDF file

Национален план за действие на Република България след стрес-тестовете - редакция м.януари 2014 (746 KB) PDF file

Актуализиран Национален план за действие на Република България - редакция м.декември 2014 (934 KB) PDF file

Актуализиран Национален план за действие на Република България - редакция м.декември 2018 г. PDF file

 

Действия към документ