ИНИС

Международна система за ядрена информация на МААЕ - INIS

Международната система за ядрена информация на МААЕ - INIS е водещата в света база данни, в областта на мирното използване на ядрената наука и технологии, съдържаща над 3 млн. документа и включва информация по всички проблеми свързани с ядрената енергия и приложения – наука, технологии, енергетика, медицина, екология, право др. (линк към www.iaea.org/inisnkm)
Информационната система INIS е предназначена за научни работници, аспиранти, студенти, преподаватели и други специалисти, работещи по широк кръг от проблеми.

Използването на системата в България се осъществява чрез НАЦИOНАЛЕН ЦЕНТЪР НА INIS

Национален център на INIS

Българският национален център на INIS е част от Международната система за ядрена информация (INIS). Центърът отговаря за въвеждане в базата данни на документи, публикувани в България, както и на доклади от конференции и други мероприятия, проведени в нашата страна и всякакъв вид източници на информация. Центърът доставя информация за потребители от страната.

Националният център на INIS се намира в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), София.

Националният център на INIS подбира, обработва и разпространява информация по всички въпроси свързани с мирното използване на атомната енергия. както и някои икономически и екологични аспекти на неядрената енергетика. Крайният продукт на системата на CD-ROM съдържа ретроспективна информация от 1976 година и се обновява на всеки 3 месеца. Информационният център извършва търсене и в други ядрени бази данни по INTERNET.

Библиотека

Библиотеката на АЯР, която се намира в Националния център на INIS разполага с над 2500 заглавия, предимно публикации на МААЕ.

В библиотеката се получават следните периодични български и руски издания: Сп. “Енергетика”, Сп. “Рентгенология и радиология”, Сп. “Доклади на БАН”, Сп. “Доклади на БЯД”, Сп. “Bulgarian Journal of Physics”, Сп. “Наука”, Сп. “Атомная энергия”, Сп. “Атомная техника за рубежом”, Сп. “Радиационная биология. Радиоэкология”, Сп. “Ядерная и радиационная безопасност”, Сп. “Ядерные измерительно-информационные технологии”, “Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору”

Информационно обслужване

В Центъра за международна ядрена информация се извършва тематично търсене в областта на приложенията на източниците на йонизираща радиация, ядрената енергетика, екологични проблеми на ядрената и неядрената енергетика, радиология и нуклеарна медицина и др.

База данни INIS:

  • Конвенционална литература - статии от списания, книги и други източници. Предоставя се библиографска справка и резюме от документа.
  • Неконвенционална литература - доклади от конференции, семинари и др., отчетни доклади, патенти и други трудно достъпни източници. Предоставя се библиографска справка и информация за намиране на пълния текст на документа. При възможност предоставяне на  пълният текст на документа.
  • Търсене в други ядрени бази данни чрез INTERNET
  • Предоставяне на материали от библиотеката на АЯР - главно изданията на МААЕ.
  • Приемане на заявки за закупуване на информационна база данни INIS и пълни текстове на CD.

 

Контакт:

АДРЕС:
бул. "Шипченски проход" 69
1574 София
ТЕЛЕФОН: (+359 2) 9406-943
E-MAIL: A.Georgievakliomba.JPGbnra.bg
Албена Георгиева

Източници на ядрена информация

Действия към документ