Норвежка програма за сътрудничество

Общата цел на програмата е да повиши нивото на ядрената безопасност в България. Проектът е фокусиран върху разработването на серия от програми за обучение на персонала на АЯР и АЕЦ “Козлодуй”, които да служат като пример на други страни, намиращи се на различни етапи от развитието на ядрената енергетика. Обучението ще бъде осъществено чрез запознаване на персонала с някои въпроси, като например средствата за регулиране: наредби, ръководства и други документи, както и чрез осигуряване на качеството на регулиращата дейност с цел достигането на най-високите международни стандарти.
Чрез участието на МААЕ проектът се стреми да гарантира, че механизмите на МААЕ за осигуряване на качеството на всички аспекти на проекта са взети под внимание.
Програмата също цели развитието на регулиращия орган и оператора до ниво на постоянни отлични постижения, които ще бъдат признати като модел за подражание.

Индивидуален проект от Програмата за сътрудничество на Норвегия с Румъния и България (82KB) PDF file

Действия към документ