Новини

 

Архив (новини по-стари от една година)


Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания.
 
АЯР отчете дейността си за 2018 година пред обществеността
17 януари 2019 г.
Пресконференция на АЯР
14 януари 2019 г.
В ОИЯИ е получен първият сноп ускорени тежки йони
11 януари 2019 г.
Делегация на Гръцкия регулиращ орган посети АЯР
07 Декември 2018г.
Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания
7 декември 2018 г.
ЕК извърши проверка в България, съгласно чл. 35 на Договора ЕВРАТОМ
 
Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ
Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ
Проведени срещи на представителите на АЯР в рамките на 62-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия
29 Септември 2018 г.
62 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия
19 септември 2018 г.
Ръководството на АЯР се срещна с представители на Китайската национална енергийна администрация
30 август 2018 г.
Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на "Гитава" ООД
29 август 2018 г.
Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения
26 юли 2018 г.
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения
16 юли 2018 г.
Агенцията за ядрено регулиране е домакин на обучение за регулаторни инспекции по време на експлоатация на АЕЦ
10 юли 2018 г.
Заместник-генералният директор на МААЕ Хуан Карлос Лентихо проведе работна среща в АЯР
6 юли 2018 г.
Водене на отчет и контрол и инвентаризация на източници на йонизиращи лъчения
23 май 2018 г.
Представяне на VI Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Виена, 22 май 2018
23 май 2018 г.
АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“
17 май 2018 г.
Председателят на АЯР награден с медал „За принос в международното сътрудничество“ по време на „Атомекспо 2018“
15 май 2018 г.
Действия към документ