Новини

 

Архив (новини по-стари от една година)


Информация за регистриран Рутений-106 във въздуха над Европа
6 октомври 2017
Представяне на България в МААЕ
19 септември 2017г.
61 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия
18 септември 2017г.
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
Срок за обществените консултации: от 21.08.2017 г. до 21.09.2017 г.
Обществени консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Срок за обществените консултации от 21.08.2017г. до 21.09.2017г.
Шестдесет години Агенция за ядрено регулиране
4 Юли 2017 г.
АЯР участва в Международно учение за реагиране при ядрена авария, организирано от МААЕ и Унгария
26 Юни 2017 г.
Председателят на АЯР бе избран за почетен член на Съюза на физиците в България
23 Юни 2017
Дни на ОИЯИ в България
12 Май 2017 г.
Посещение на г-н Алфредо Баньо-Леал, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ
07.04.2017
Седми преглед на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност, Виена, 27 март – 7 април 2017
28 март 2017
Летни студентски стажове.
23 март 2017
Одит на МААЕ за оценка на техническата помощ за България, 6-17 март 2017
22 март 2017
АЯР одобри площадка и проект за изграждане на Националното хранилище за РАО
8 март 2017
Актуализиран списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за ядрено регулиране
2 Март 2017
Семинар на МААЕ за проверка на обучението и подготовката на експерти, работещи в областта на ядрената безопасност и сигурност
21 февруари 2017
Министерският съвет прие Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
 
Провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица по проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност, както и на предварителна
 
Събитие във френска АЕЦ
9 февруари 2017
АЯР представи дейността си за 2016 година пред обществеността
17 януари 2017
Действия към документ