Новини

 

Архив (новини по-стари от една година)


Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове
 
Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов участва в юбилейното пленарно заседание на WENRA
 
Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита
 
63 години от създаването на ОИЯИ
 
Председателят на АЯР участва в откриването на Фабрика за свръхтежки елементи в Дубна
 
АЯР се сертифицира по ISO 27001:2013 - Система за управление на сигурността на информацията
 
Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания.
 
АЯР отчете дейността си за 2018 година пред обществеността
17 януари 2019 г.
Пресконференция на АЯР
14 януари 2019 г.
В ОИЯИ е получен първият сноп ускорени тежки йони
11 януари 2019 г.
Делегация на Гръцкия регулиращ орган посети АЯР
07 Декември 2018г.
Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания
7 декември 2018 г.
ЕК извърши проверка в България, съгласно чл. 35 на Договора ЕВРАТОМ
 
Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ
Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ
Проведени срещи на представителите на АЯР в рамките на 62-та Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия
29 Септември 2018 г.
62 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия
19 септември 2018 г.
Ръководството на АЯР се срещна с представители на Китайската национална енергийна администрация
30 август 2018 г.
Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на "Гитава" ООД
29 август 2018 г.
Нови форми-образци на Анкетен лист за издаване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения и Актуализиран анкетен лист за подновяване на лицензия за дейност с източници на йонизиращи лъчения
26 юли 2018 г.
Указания и необходими документи за издаване, подновяване, изменение и прекратяване на лицензия или разрешение за дейност с източници на йонизиращи лъчения
16 юли 2018 г.
Действия към документ