Вие сте тук: Начало Новини “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД получи разрешение за избор на площадка на ядрено съоръжение

“АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД получи разрешение за избор на площадка на ядрено съоръжение

28 август 2013

На 28 август 2013 г. Агенцията за ядрено регулиране издаде разрешение за определяне местоположението на ядрено съоръжение (избор на площадка) на “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД. Издаденото разрешение е в отговор на постъпило писмено заявление от страна на компанията на 13.12.2012 година. Подаденото заявление е във връзка с решение на Министерския съвет от 11 април 2012 г., с което бе дадено принципно съгласие за изграждане на “нова ядрена мощност”.

С разрешението се уточняват задълженията на “АЕЦ Козлодуй - Нови мощности”, свързани с избора на площадка за ново ядрено съоръжение. Те включват осигуряване изпълнението на инженерните проучвания и изследвания, необходими за разработване на проектните основи и оценките на безопасността и впоследствие за одобряване на избраната площадка.

Издаденото разрешение е в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия и изискванията на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Изборът на площадка е първата стъпка от техническата част на лицензионната процедура за изграждане на нова ядрена централа. Следващата стъпка е одобряване на избраната площадка от Председателя на АЯР.

 20130828.jpg

Действия към документ