Вие сте тук: Начало Новини Информация за регистриран Рутений-106 във въздуха над Европа

Информация за регистриран Рутений-106 във въздуха над Европа

6 октомври 2017

Във връзка с отправени запитвания към АЯР съобщаваме, че в няколко европейски държави, между които и България, през последните дни са регистрирани следи от рутений-106 в атмосферния въздух. Измерените стойности на концентрацията на рутений-106 в различните държави са на няколко порядъка по-ниски от границата на емисиите във въздуха, определена за този радионуклид в Наредбата за основните норми за радиационна защита.
Рутений-106 е радионуклид с изкуствен произход. Получава се при делене ядрото на уран-235, когато е облъчван с неутрони. Този радионуклид се използва и в медицината за лечение с брахитерапия.

Поради изключително ниските стойности източникът на емисиите на рутений не може да бъде определен. Наличието на следи само от рутений-106 изключва произход от ядрена електроцентрала.
Много ниските нива на атмосферно замърсяване с рутений-106, измерени от европейските мониторингови мрежи, нямат последствия за околната среда или здравето на хората.
 

Действия към документ