Вие сте тук: Начало Новини АЯР участва в Международно учение за реагиране при ядрена авария, организирано от МААЕ и Унгария

АЯР участва в Международно учение за реагиране при ядрена авария, организирано от МААЕ и Унгария

26 Юни 2017 г.

 На 21 и 22.06.2017 г. се проведе международно учение за реагиране при ядрена авария, инициирано и организирано съвместно от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) и Унгария (ConvEx-3). В него взеха участие 82 страни от целия свят и 11 международни организации. Главна цел на учението беше да се провери и упражни глобалното реагиране при симулирана авария в АЕЦ. Сред целите беше и проверка от страна на МААЕ на съгласуваността и адекватността на защитните действия на участващите държави, включително идентифициране на добри практики и на области, нуждаещи се от подобряване. По време на учението бяха проверени комуникациите между аварийния център на МААЕ, страната домакин, останалите страни, медиите и населението и механизма за оказването на международна помощ.
Сценарият се основаваше на национално учение на Унгария за реагиране при авария в АЕЦ „Пакш“. Разстоянието между унгарската атомна централа и най-близката точка до нашата граница е около 395 km.
Наред с АЯР, от страна на България участваха ГДПБЗН – МВР, ИАОС-МОСВ и АЕЦ „Козлодуй“. Основно бяха упражнени каналите за обмен на аварийна информация по линия на МААЕ (уеб-базираната платформа USIE) и на Европейския съюз (уеб-базираната платформа ECURIE). Също така беше упражнено и използването на наличните в Аварийния център на АЯР системи за прогнозиране на радиационните последствия след ядрена авария. На базата на симулирания авариен сценарий, с използване на реалните метеорологични данни, беше прогнозирано времето за достигане на хипотетичния радиоактивен облак до страната ни, тежестта на очакваните радиоактивно замърсяване и дози за населението. На тази база беше упражнено и определянето на подходящи защитни мерки за населението. В рамките на учението се проведе междулабораторно сравнение за анализ на радиоактивно замърсени проби. В сравнението участваха ИАОС-МОСВ и АЕЦ „Козлодуй“.

Действия към документ