You are here: Home bg Новини Делегация на Гръцкия регулиращ орган посети АЯР

Делегация на Гръцкия регулиращ орган посети АЯР

07 Декември 2018г.

     На 6 и 7 декември 2018 г. делегация на Гръцката комисия за атомна енергия (ЕЕАЕ) беше на посещение в България по покана на председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Тя бе водена от председателя на комисията г-н Христос Хоусиадас, а в състава й бяха включени г-н Костас Потириадис, г-жа Василики Тафили и г-н Константинос Карфопулос.
    По време на посещението представителите на гръцкия регулатор проведоха среща с председателя на АЯР г-н Л. Костов, зам.-председателя г-н Борислав Станимиров, както и с експерти от отдел „Аварийно планиране и готовност“. Гръцките колеги бяха запознати с ролята и функциите на АЯР в случай на ядрена или радиационна авария, аварийната готовност и реагиране при възникване на авария в ядрени съоръжения. Гръцките представители проявиха силен интерес към новите методи за радиационно обследване и мониторинг, които им бяха представени - безпилотна авиационна система (БАС) за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране. Българските експерти запознаха гостите и с автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг, благодарение на която Агенцията за ядрено регулиране, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и компетентните държавни органи получават данни за радиационната обстановка на територията на Република България в реално време.
    От своя страна експертите на гръцкия регулаторен орган представиха на българските си колеги основните дейности на Гръцката комисия за атомна енергия, промените, които са настъпили в регулатора от 2011 година, когато е било последното им посещение в България, аварийната готовност и реагиране при възникване на радиационна авария и при потенциално трансгранично въздействие при ядрена авария в съседни на Гърция страни. Те запознаха българските експерти и с резултатите от проведено в Гърция национално проучване на общественото мнение за информираността, нагласите и възприятия на гръцките граждани относно генерирането на електрическа енергия от ядрени централи и въздействието на радиоактивността. В рамките на посещението си гръцката делегация посети и Аварийния център на АЯР, където получи изчерпателна информация за методите и средствата за изготвяне на компетентна информация в аварийна ситуация.