Дни на ОИЯИ в България

Заместник-председателят на АЯР Алексей Алексиев откри Пролетната студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България”, която се провежда за дванадесета поредна година в България. От 14 до 16 май в комплекса „Боровец”, Агенцията за ядрено регулиране по традиция организира школата, съвместно с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), гр. Дубна, в Руската федерация.

Лектори в школата са водещи учени от Лабораторията по ядрени проблеми, Лабораторията по теоретична физика, Лабораторията по физика на високите енергии, Лабораторията по информационни технологии, Лабораторията по радиационна биология, Лабораторията по неутронна физика и Лабораторията по ядрени реакции на ОИЯИ.

В рамките на двудневната програма участниците имат възможност да се запознаят с интересни изследвания и разработки, по които се работи в ОИЯИ. В Школата са поканени да участват студенти от България, Румъния, Сърбия, Гърция и Македония, както и учители по физика от български училища. В тазгодишното издание се включиха и ученици, които имат засилен интерес към физиката и участват в олимпиади и национални първенства по физика.

 

Действия към документ