Вие сте тук: Начало Новини ЕК извърши проверка в България, съгласно чл. 35 на Договора ЕВРАТОМ

ЕК извърши проверка в България, съгласно чл. 35 на Договора ЕВРАТОМ

     В периода 13-15 ноември 2018г. в Република България се извърши проверка на Европейската комисия (ЕК) съгласно чл. 35 от Договора ЕВРАТОМ за радиационен мониторинг на околната среда. В проверката участваха експертите на ЕК г-н Веса Танер и г-жа Фаидра Цика от отдел Радиационна защита и ядрена безопасност в Генерална дирекция Енергетика.
АЯР координира подготовката и провеждането на проверката. Преди началото на проверката в ЕК беше изпратена подробна предварителна информация, съдържаща данни относно законодателните основи на радиационния мониторинг на околната среда в Република България, компетентните органи в областта на радиационния мониторинг на околната среда в София, лабораториите, участващи в програмата за мониторинг, радиационния мониторинг на околната среда в София – мощност на дозата, мониторинг на въздух, води, почви, храни.
    По време на проверката бяха посетени лаборатории и оборудване на Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите, Национален център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването, Национален институт по метеорология и хидрология, Софийска дирекция по пожарна безопасност и защита на населението към Министерство на вътрешните работи, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Проверяващите бяха запознати с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и със Системата за радиационен мониторинг в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй“.
    Предварителните констатации на експертите на ЕК г-н Веса Танер и г-жа Фаидра Цика са, че Република България изпълнява изискванията на чл. 35 от Договора за ЕВРАТОМ за радиационен мониторинг на околната среда. Отбелязани бяха и някои добри практики. Окончателният доклад с резултатите от проверката ще бъде изпратен в Република България след няколко седмици.

Действия към документ