Вие сте тук: Начало Новини Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита

Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита

 На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление до Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, проект на доклад до МС, предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 03.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита 

Проект на доклад до Министерския съвет

Предварителна частична оценка на въздействието на нормативния акт

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет

 

Действия към документ