Вие сте тук: Начало Новини Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработени частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 16.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове;PDF file
Проект на доклад до МС;PDF file
Проект на доклад на председателя на АЯР;PDF file
Частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове;PDF file

Частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове;PDF file 

Становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по извършената предварителна частична оценка.PDF file

Становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по извършената предварителна частична оценка.PDF file


 

 

Действия към документ