Вие сте тук: Начало Новини Обществени консултации на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия

Обществени консултации на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия

 На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, мотиви, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработена частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Решение и документите към него можете да подадете до 27.05.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия
Мотиви 
Проект на доклад до МС
Проект на доклад на председателя на АЯР
Частична предварителна оценка на въздействието
Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет по извършената предварителна частична оценка.

Действия към документ