Вие сте тук: Начало Новини Обществени консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Обществени консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Срок за обществените консултации от 21.08.2017г. до 21.09.2017г.

1. Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
3. Мотиви към законопроекта;
4. Доклад до МС
5. Частична оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
6. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието

 Предлагаме на вниманието Ви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД ЗБИЯЕ) във връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Предложения и становища по проекта на ЗИД ЗБИЯЕ можете да подадете до 21.09.2017г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.
 


 

Действия към документ