Вие сте тук: Начало Новини Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Срок за обществените консултации: от 21.08.2017 г. до 21.09.2017 г.

 Предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие във връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА.
Предложения и становища по проекта на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие можете да подадете до 21.09.2017 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

Действия към документ