Вие сте тук: Начало Новини От 3.05.2019 г. (с ПМС № 99 от 30.04.2019 г.) е в сила изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС № 278 от 2013 г.

От 3.05.2019 г. (с ПМС № 99 от 30.04.2019 г.) е в сила изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС № 278 от 2013 г.

 От 3.05.2019 г. (с ПМС № 99 от 30.04.2019 г.) е в сила изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС № 278 от 2013 г.

Настоящето изменение касае промени във функциите в съществуващите специализирани дирекции на Агенцията.

Действия към документ