Вие сте тук: Начало Новини Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ

Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ

Посещение на Людмила Вишчор, отговорник за България от Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ

    От 9 до 12 октомври г-жа Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ, посети страната ни. Целта на посещението й бе да се запознае с изпълнението на Националните проекти по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ от цикъла 2018 – 2019 г. и да окаже логистична подкрепа за успешното приключване за националните проекти за програмен период 2016-2017.

    По време на посещението си г-жа Вишчор посети Института по физиология на растенията и генетика към БАН, Института по органична химия – БАН, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Екоинженеринг-РМ и Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив. Срещна се с националните отговорници по съответните проекти и изрази положително становище за реализирането им. Людмила Вишчор обсъди в детайли с българските си колеги и новото предложение за национален проект на Агенцията за ядрено регулиране.

    Г-жа Вишчор се срещна и с председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Двамата обсъдиха текущите проекти и новите предложения за национални проекти за следващия двугодишен цикъл (2020-2021 г.) на програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ.

 

Действия към документ