You are here: Home bg Новини Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов участва в юбилейното пленарно заседание на WENRA

Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов участва в юбилейното пленарно заседание на WENRA

 От 9 до 11 април 2019 г. председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов участва в пленарно заседание на WENRA - Асоциацията на европейските органи за ядрено регулиране. То е юбилейно - 20 години от създаването на WENRA. Ротационен домакин на заседанието е унгарският регулаторен орган за ядрена безопасност.
По време на срещата в Будапеща се обсъждат ключови въпроси, свързани с бъдещото развитие на WENRA. Ще бъдат приети основополагащи документи, като от особена важност е Стратегията за развитие на WENRA за периода 2019-2023, разработена на основата на нови визия, мисия и стратегически цели на Асоциацията, както и преработени правила за устройството, организацията и дейността й.
Ще бъдат обсъдени и конкретни стъпки за изпълнение на Стратегията за развитие, включително взаимодействието с други европейски организации в процеса на хармонизиране и постоянно подобряване на ядрената безопасност.