Вие сте тук: Начало Новини Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на "Гитава" ООД

Съобщение за налагане на принудителна административна мярка на "Гитава" ООД

29 август 2018 г.

    Със Заповед № АА-04-125/23.08.2018 г. на председателя на Агенция за ядрено регулиране е наложена принудителна мярка на "Гитава" ООД по чл. 150, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (спиране дейността на дружеството по Разрешение серия ВС, рег. № 4252, издадено от председателя на Агенция за ядрено регулиране).

Действия към документ