Вие сте тук: Начало Новини Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания.

Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания.

 На основание чл.26, ал.2 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ и чл.162,ал.2, т.2 и т.9 от ДОПК, уведомяваме заинтересованите лица за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

 

1.СМДЛОД Бодискан ЕООД- ЕИК 202328138, издаден акт АА-03-3/28.11.2018г. за 192,53лв.-главница и 12,28лв.- лихва;
2.СМДЛ Тотомакс Дент ЕООД- ЕИК 201390135, издаден акт АА-03-18/27.12.2018г. за 50лв.- главница и 2,00лв.-лихва;
3.МЦ Меддекс ЕООД- ЕИК 200438004, издаден акт АА-03-19/27.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54лв.- лихва;
4.СМДЛ Ларей ООД- ЕИК 203314054, издаден акт АА-03-21/27.12.2018г. за 50,00лв.- главница и 2,00лв. лихва;
5.Гитава ООД- ЕИК 30278322, издаден акт АА-03-29/27.12.2018г. за 2243,84 лв- главница и 182,07лв.- лихва;
6.Диамед 2012 ЕООД- ЕИК 103590361, издаден акт АА-03-31/28.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54лв.- лихва;
7. МЦ Новум ЕООД- ЕИК 175050267, издаден акт АА-03-35/28.12.2018г. за 100,00лв- главница и 6,54лв.- лихва;
8. АГППМДПДК Петър Дучев – ЕИК 130986393, издаден акт АА-03-36/28.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54 лв.- лихва;
9. МЦ Д-Р ЛОНГ ЕООД- ЕИК 130188388, издаден акт АА-03-38/28.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54лв.- лихва.

Действия към документ