You are here: Home bg Новини Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания.

Уведомяване на заинтересованите лица за издадени актове за публични държавни вземания.

 На основание чл.26, ал.2 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ и чл.162,ал.2, т.2 и т.9 от ДОПК, уведомяваме заинтересованите лица за издадени актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

 

1.СМДЛОД Бодискан ЕООД- ЕИК 202328138, издаден акт АА-03-3/28.11.2018г. за 192,53лв.-главница и 12,28лв.- лихва;
2.СМДЛ Тотомакс Дент ЕООД- ЕИК 201390135, издаден акт АА-03-18/27.12.2018г. за 50лв.- главница и 2,00лв.-лихва;
3.МЦ Меддекс ЕООД- ЕИК 200438004, издаден акт АА-03-19/27.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54лв.- лихва;
4.СМДЛ Ларей ООД- ЕИК 203314054, издаден акт АА-03-21/27.12.2018г. за 50,00лв.- главница и 2,00лв. лихва;
5.Гитава ООД- ЕИК 30278322, издаден акт АА-03-29/27.12.2018г. за 2243,84 лв- главница и 182,07лв.- лихва;
6.Диамед 2012 ЕООД- ЕИК 103590361, издаден акт АА-03-31/28.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54лв.- лихва;
7. МЦ Новум ЕООД- ЕИК 175050267, издаден акт АА-03-35/28.12.2018г. за 100,00лв- главница и 6,54лв.- лихва;
8. АГППМДПДК Петър Дучев – ЕИК 130986393, издаден акт АА-03-36/28.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54 лв.- лихва;
9. МЦ Д-Р ЛОНГ ЕООД- ЕИК 130188388, издаден акт АА-03-38/28.12.2018г. за 100,00лв.- главница и 6,54лв.- лихва.