Вие сте тук: Начало Новини Представяне на VI Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Виена, 22 май 2018

Представяне на VI Национален доклад за изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Виена, 22 май 2018

23 май 2018 г.

Днес, в централния офис на МААЕ във Виена беше представен шестият национален доклад на Република България в изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци (Единната конвенция). Шестият преглед се провежда от 21 май до 1 юни.

Българският доклад представи дейностите на страната в областта на законодателната и регулиращата рамка, основни цели на безопасността, както и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Представено бе и управлението на използвани закрити ИЙЛ, както и планираните мерки за подобряване на ядрената и радиационна безопасност. Отчетени бяха следните области на добро представяне на България: техническите подобрения свързани с охлаждането на приреакторните басейни за отлежаване на ОЯГ, като резултат от прилагане на националния план за действие след аварията във Фукушима, своевременното започване на дейностите по извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, както и завършването на процеса по издаване на разрешение за изграждане на националното хранилище за РАО.

Като основни предизвикателства пред българския ядрен сектор бяха посочени: завършване на изграждането и въвеждане в експлоатация на националното хранилище за РАО, завършване на дейностите по определяне на специфичните проблеми вследствие на уранодобива в Бухово и поддържане на достатъчен персонал в регулиращия орган.

На следващия преглед България трябва да докладва за изпълнението на следните дейности: проучване на възможностите за дълбоко геоложко погребване на високо активни отпадъци и дългоживущи ниско и средно активни отпадъци, въвеждане в експлоатация на инсталацията за плазмено изгаряне на твърди РАО и разработване на регулиращи ръководства за освобождаване на ядрени съоръжения от регулиращ контрол и оценка на безопасността на съоръжения за съхранение на РАО.

Българската делегация бе поздравена за изчерпателното представяне на доклада и детайлните отговори на поставените към него въпроси. Беше направено заключението, че Република България изпълнява задълженията си по Единната конвенция.

Действия към документ