Вие сте тук: Начало Новини АЯР отчете дейността си за 2018 година пред обществеността

АЯР отчете дейността си за 2018 година пред обществеността

17 януари 2019 г.

   Ръководството на Агенцията за ядрено регулиране отчете работата си през изминалата 2018 г. на традиционната годишна пресконференция. Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов подчерта, че през годината не е имало отклонения от безопасната експлоатация на ядрените съоръжения и на източниците на йонизиращи лъчения в България.
   Журналистите бяха запознати с дейността на Агенцията по отношение на лицензирането на проекта АЕЦ „Белене“, както и с изискванията на Европейската комисия относно нотификацията на новото искане за продължаване на дейностите по АЕЦ “Белене“ при наличие на такова.
    На пресконференцията беше предоставена и информация за приключилата през 2018 г. проверка на Европейската комисия по чл. 35 на Договора Евратом относно радиационния мониторинг на околната среда в София, която бе координирана от АЯР. Предварителните констатации на експертите на ЕК са, че Република България изпълнява изискванията на чл. 35 от Договора за ЕВРАТОМ за радиационен мониторинг на околната среда.
    Председателят на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов отчете, че през 2018 г. изградената в страната инфраструктура за осигуряване на радиационна защита при експлоатацията на ядрени съоръжения и на обекти с ИЙЛ и при управлението на РАО и ОЯГ се е поддържала в пълно съответствие с международните стандарти и критерии. Бе представена и информация за изпълнението на мерките по Националния план за действие в отговор на аварията във Фукушима, промените в нормативната уредба през 2018 г. дейностите по удължаване срока на експлоатация на 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, увеличаване на топлинната мощност на двата блока на централата, поетапния преход на блок 6 към експлоатация с усъвършенствано ядрено гориво (тип ТВСА-12). Подчерта се и интензивното сътрудничество през годината на АЯР с Международната агенция за атомна енергия и с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Руска Федерация.

Действия към документ