Дни на ОИЯИ в България

15 май 2018 г.

  От 15 до 18 май 2018 год. в кк „Боровец” за единадесета поредна година ще се проведе Пролетната студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България”. Школата, превърнала се в традиция, е организирана от Агенцията за ядрено регулиране и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр. Дубна, Руската федерация.
  Лектори в школата ще бъдат водещи учени от Лабораторията по ядрени проблеми, Лабораторията по теоретична физика, Лабораторията по физика на високите енергии, Лабораторията по информационни технологии, Лабораторията по радиационна биология, Лабораторията по неутронна физика и Лабораторията по ядрени реакции на ОИЯИ. Те ще запознаят участниците с изследванията и разработките, по които се работи в ОИЯИ.
  В Школата са поканени да участват студенти от България, Румъния, Сърбия, Гърция и Македония, както и учители по физика от български училища.

Действия към документ