Вие сте тук: Начало Новини АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

АЯР участва в Ден на кариерата във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“

17 май 2018 г.

На 16 май 2018 г. във Физическия факултет (ФзФ) на СУ “Св. Климент Охридски“ се състоя Ден на кариерата. Събитието беше организирано за трети път от Кариерния център на Факултета.


Цел на събитието беше да се предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на ФзФ. Тази година двадесет организации участваха в събитието.


АЯР участва със специално организиран щанд, където студентите имаха възможност да получат информационни и рекламни материали, свързани с дейността на АЯР и с възможностите за тяхното кариерно развитие.


Председателят на АЯР изнесе презентация пред участниците в събитието. Той направи преглед на историческото развитие на българския регулатор и на развитието на нормативната база в областта на ядрената безопасност и радиационна защита. Г-н Костов запозна аудиторията с лицензираните и контролираните от АЯР ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Действия към документ