Вие сте тук: Начало Новини Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021

Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021

8 февруари 2018 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) инициира процедура за набиране на предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество, осъществявана от Департамента по техническо сътрудничество със страните-членки за програмния цикъл 2020-2021 година. В писмото на МААЕ (приложено по-долу в PDF формат) е разписана процедурата за представяне на предложения, както и изискванията и критериите, на които те трябва да отговарят.

Заинтересованите институти, учебни и медицински заведения, както и други организации провеждащи дейности, включващи използването на ядрената енергия и на източници на йонизиращи лъчения могат да представят в Агенцията за ядрено регулиране своите предложения в срок до 20 април 2018 година. Същите ще бъдат разгледани и оценени и тези, които отговарят най-пълно на критериите за национален проект на МААЕ ще бъдат представени в Международната агенция. Впоследствие, организациите и ведомствата, чиито проекти са одобрени от МААЕ ще бъдат информирани за по-нататъшните стъпки, които следва да предприемат.

Писмо от МААЕ

Процедура за представяне на предложения, изисквания и критерии

 

Действия към документ