Новини - архив

Новини по-стари от една година

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове след приключване на обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове: Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за без
19 март 2018 г.
В АЯР започва междурегионален курс за управление на РАО
6 Март 2018 г.
Заповед за продажба на движима вещ-частна държавна собственост
13 февруари 2018 г.
Нова наредба за радиационна защита
12 февруари 2018 г.
Предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия за периода 2020-2021
8 февруари 2018 г.
АЯР представи дейността си за 2017 година пред обществеността
17 януари 2018 г.
Пресконференция в АЯР
12 януари 2018 г.
Национален доклад на Република България относно участието в Европейската тематична партньорска проверка на тема „Оценка управлението на стареене на АЕЦ“
10 януари 2018 г.
От 01.01.2018 г. (с ПМС 308 от 20.12.2017г.) е в сила изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с ПМС №278 от 2013 г.
9 януари 2018 г.
Обявление за втори търг с тайно наддаване за движима вещ
8 януари 2018 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
4 януари 2018 г.
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и допълнения в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията
3 януари 2018 г.
АЯР поднови лицензията на ВМА за специализирано обучение
21 декември 2017 г.
Обявление за търг с тайно наддаване за движима вещ.
29 ноември 2017 г.
Пети блок на АЕЦ “Козлодуй” получи нова 10 годишна лицензия за експлоатация
3 ноември 2017г.
Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.Срок за обществените консултации: от 24.10.2017 г. до 23.11.2017 г.
24 октомври 2017 г.
Приключиха обществените консултации по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Справка по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
24 октомври 2017 г.
Информация за регистриран Рутений-106 във въздуха над Европа
6 октомври 2017
Представяне на България в МААЕ
19 септември 2017г.
61 сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия
18 септември 2017г.
Действия към документ