Новини - архив

Новини по-стари от една година

Отнета лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения
8 юли 2008
Радиационната обстановка в страната е нормална
1 юли 2008
Няма промяна в радиационната обстановка в страната
28 юни 2008
АЯР издаде разрешение за строителство на Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ), разположено на площадката на АЕЦ "Козлодуй"
17 юни 2008
Ученици от 31- во училище в столицата посетиха АЯР
10 юни 2008
АЯР издаде лицензия за извършване на специализирано обучение на Министерството на извънредните ситуации
10 юни 2008
Инцидент в АЕЦ “Кръшко”, Словения
5 юни 2008
АЯР участва в учение на МААЕ за действие при радиационна авария
30 май 2008
Приключи съдебното производство образувано по жалби срещу актове на АЯР по избора и одобряването на площадка “Белене”
21 май 2008
АЯР поднови лицензията на ДП "РАО" за експлоатация на СП "РАО – Козлодуй"
9 май 2008
Втори курс на обучението по RODOS
24 април 2008
Представяне на Националния доклад за изпълнение на задълженията на Република България в областта на ядрената безопасност в рамките на 4-ия преглед по Конвенцията за ядрена безопасност, Виена, 16 април 2008
17 април 2008
4-ти преглед на националните доклади на договарящите се страни по изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията по ядрена безопасност, 14-25 април, МААЕ, Виена
11 април 2008
АЯР одобри техническият проект на Хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ), разположено на площадката на АЕЦ "Козлодуй"
4 април 2008
Обучение на оператори по системата RODOS
28 март 2008
Втора среща на Групата на Високо ниво за ядрена безопасност и управление на РАО
10 януари 2008
Действия към документ